Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Vážení zákazníci,

v následujícím článku se můžete seznámit s tím, jak budeme nakládat s vašimi osobními údaji. Vzhledem k nutnosti uzavírat dvoustranné smlouvy je nutný váš souhlas s tímto zpracováním osobních údajů před podpisem smlouvy. Pokud nesouhlasíte, smlouvu nebude možné uzavřít, nicméně věříme, že chápete naši povinnost splnit literu zákona, žádné zneužití vašich osobních dat u nás nikdy nehrozilo a nehrozí.

Děkujeme za pochopení.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů


A. Souhlas pro marketingové účely a pro účely smluvního vztahu (MÚÚSV)

Tímto vás žádáme o souhlas se zpracováním osobních údajů pro MÚÚSV – a to za následujících podmínek:

  • 1. Kdo bude oprávněn zpracovávat údaje na základě souhlasu pro MÚÚSV?

Na základě vašeho souhlasu pro MÚÚSV mohou být údaje zpracovávány těmito OSVČ:

(I) Karel Svidenský, IČO: 72203099               (II) Lenka Svidenská, IČO: 72230983

  • 2. Jaké údaje budou na základě souhlasu pro MÚÚSV účely zpracovávány?

Na základě vašeho souhlasu pro MÚÚSV mohou Správci osobních údajů zpracovávat vaše osobní a jiné údaje („Údaje“): jméno, příjmení, kontaktní informace (trvalý pobyt, telefonní číslo, emailová adresa), číslo OP, název školy, kterou navštěvujete, údaje o vašich předchozích objednávkách, kterými jsou zejména údaje o službách, které si u nás objednáváte, platby včetně čísla platebního účtu a údaje o reklamacích; informace o vašich věrnostních kartách, pokud jste je u nás využili;

Tyto údaje jsou shromažďovány v různé době a různými způsoby, kterými s vámi Správci údajů v souvislosti se svou činností přicházejí do kontaktu (např. během osobních rozhovorů, telefonicky, e-mailem, prostřednictvím interaktivních on-line formulářů).

  • 3. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v rámci objednávání služeb nebo při komunikaci s námi, například telefonicky, emailem nebo přes sociální sítě. Osobní údaje přímo od vás získáváme také kamerovým záznamem naší provozovny.

  • 4. Za jakým účelem budou údaje na základě souhlasu pro MÚÚSV zpracovávány?

Na základě vašeho souhlasu pro MÚÚSV budou Údaje zpracovávány pro úspěšné vytvoření smluvního vztahu mezi Správci a vámi, a dále mohou být Údaje Správci osobních údajů zpracovávány za účelem nabídky produktů a služeb ze strany Správců osobních údajů, případně také prostřednictvím elektronických kanálů, a dále za účelem marketingového zpracování, analýzy a profilování, s cílem upravit na míru objednávku dle vašich potřeb a zvýšit kvalitu daných služeb a produktů.

Pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, budeme zpracovávat vaše kontaktní údaje, případně vaše nastavení na základě vašeho souhlasu se zpracováním za účelem zasílání našich nabídek. Pro tento účel osobní údaje používáme, dokud neodvoláte váš souhlas se zpracováním, tedy dokud se z newsletteru neodhlásíte.

Pokud navštívíte naši provozovnu, budeme zpracovávat nahrávku z kamerového systému, na které můžete být zachyceni, a to na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem ochrany našeho i vašeho majetku a osob pohybujících se
v prodejně a jejím okolí, což je současně náš oprávněný zájem. Pro tento účel osobní údaje uchováváme po dobu nejvýše 1 měsíce. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.

  • 5. Jaká je doba trvání souhlasu pro MÚÚSV?

Údaje budou zpracovávány od okamžiku, kdy je souhlas pro MÚÚSV udělen, (i) do uplynutí 2 let od ukončení posledního smluvního (nebo jiného právního) vztahu mezi vámi a některým ze Správců osobních údajů; nebo (ii) do uplynutí 6 měsíců od data podpisu tohoto souhlasu, pokud žádný takovýto vztah nevznikl; nebo (iii) do doby odvolání daného souhlasu.

B. Vaše práva plynoucí ze souhlasů

Oba souhlasy jsou udělovány dobrovolně a máte právo je kdykoli odvolat – všechny či některé z nich. Odvolání je možné provést bezplatně v písemné podobě, dopisem adresovaným některému ze Správců osobních údajů nebo e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Jste oprávněni kdykoli požadovat přístup k vašim údajům, které zpracováváme, jejich aktualizaci, úpravu, korekci, výmaz nebo přenesení. Dále máte právo žádat o omezení zpracování a vznést proti zpracování námitku. V takovém případě můžete svou žádost směřovat na některého ze Správců osobních údajů na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Za účelem ochrany vašeho soukromí Správci osobních údajů přijmou nezbytná opatření k ověření vaší totožnosti před poskytnutím přístupu či provedením oprav.

Pokud se domníváte, že Správce osobních údajů zpracovává, nebo by mohl zpracovávat jakékoli vaše údaje v rozporu s pravidly soukromého a osobního života, případně v rozporu se zákonem, máte právo požadovat vysvětlení a/nebo nápravu dané situace u příslušného Správce osobních údajů. Bez ohledu na tuto skutečnost jste jako fyzická osoba oprávněni kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat, aby přijal kroky ve věci nápravy jakýchkoli porušení povinností Správců osobních údajů.

Informace týkající se zpracovávání vašich údajů jsou k dispozici v aktuální verzi dokumentu nazvaného Ochrana osobních údajů na webových stránkách Správců osobních údajů, případně na vyžádání v provozovně.

FaLang translation system by Faboba

Copyright © 2019 Agentura Lady S

Kopírování a jiné užití textů, fotografií a dalšího obsahu těchto stránek je bez písemného souhlasu zakázáno.